Pagal
Mėnuo: 2023 spalio

Nacionalinė švietimo diena

Nacionalinė švietimo diena

Spalio 13 d. Punsko Kovo 11-osios licėjaus sporto salėje iškilmingai paminėta Nacionalinė švietimo diena. Šventės pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusius pasveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, Seinų apskrities vadovo pavaduotojas Antanas Baudys bei Tėvų tarybos atstovai. Keliems mokytojams buvo įteiktos Mokyklos direktoriaus ir Seinų apskrities vadovo dovanos. Po to vyko mokyklos meno kolektyvų koncertas.

Lietuvos mokslų akademijos delegacija Punsko licėjuje

Lietuvos mokslų akademijos delegacija Punsko licėjuje

Spalio  9 d. Punsko licėjuje viešėjo Lietuvos mokslų akademijos delegacija. Pirmiausiai trumpo koncerto metu pasirodė šokių grupė „Šalčia“ (vad. A. Pečiulienė) bei choras „Pašešupiai“ (vad. D. Pavilonis, koncertmeisteris R. Martinkėnas). Po to mokiniai išklausė prof. habil. dr. G. Dzemydos paskaitos „Dirbtinis intelektas: sėkmė ir grėsmė“. 

Pirmokų krikštynos

Pirmokų krikštynos

Spalio 6 d. mokyklos sporto salėje įvyko pirmokų krikštas, kurį parengė ketvirtų klasių mokiniai. Humoristinės programos tema – „Išpažintis“. Pirmokai turėjo prisipažinti esą nusikaltę bei atlikti jiems skirtą „atgailą“, kad galėtų būti pakrikštyti. Viską sėkmingai įveikę, tapo pilnaverčiais Punsko licėjaus mokiniais. 

Iškilminga pirmos klasės moksleivių priesaika

Iškilminga pirmos klasės moksleivių priesaika

Spalio 6 d. įvyko pirmos klasės moksleivių priesaika. Pradžioje įnešta mokyklos vėliava bei sugiedotas himnas. Po to savivaldos pirmininkė Viktorija Petruškevičiūtė pristatė naujai išrinktą savivaldą. Vėliau pirmokai iškilmingai pasižadėjo sąžiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turtą bei kitų žmonių darbą, ugdyti savyje stiprią valią, draugiškumą, paslaugumą, drąsą ir teisingumą, sistemingu ir solidžiu mokslu plėsti savo tėvynės turtą, nedaryti nieko kas kenktų Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui. Po priesaikos mokyklos direktorius bei savivaldos atstovė pasveikino pirmokus. Šios dienos atminimui…

Daugiau Daugiau

Įteiktos stipendijos už aukštus rezultatus moksle

Įteiktos stipendijos už aukštus rezultatus moksle

Rugsėjo 28 d. mūsų mokyklos dviems mokiniams: Emilijai Hatting (II B kl.) ir Danieliui Vainai (IV B kl.) Seinų apskrities viršininkas įteikė stipendijas už pasiektus aukštus rezultatus moksle. Sveikiname! Nuotr.: pirmas iš dešinės Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, ketvirtas iš dešinės Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys, penkta – Emilija Hatting ir Danielius Vaina, antras iš kairės Seinų apskrities viršininkas Maciej Plesiewicz

Pirmokų integracinė išvyka

Pirmokų integracinė išvyka

Rugsėjo 26 d. pirmos klasės mokiniai kartu su auklėtoju Dariumi Valinčiumi dalyvavo išvykoje į vietovę Piertanie, kur žaidė dažasvydį. Po to susikūrė laužą, kepė dešreles bei žaidė smagius integracinius žaidimus.

Trečiokai pramogavo Šėlmante

Trečiokai pramogavo Šėlmante

Rugsėjo 25 d. trečios klasės mokiniai kartu su savo nauja auklėtoja Irena Marcinkevičiene (Darija Vyšniauskienė išėjo dirbti į Švietimo skyrių Suvalkuose) išvyko į Šėlmantą, kur žaidė daižasvydį, susikūrė laužą bei kepė dešreles. Grupei talkino tėvelių atstovas Robertas Vektorius.

Punsko licėjaus mokiniai Rumšiškėse

Punsko licėjaus mokiniai Rumšiškėse

Rugsėjo 8 d. licėjaus mokiniai kartu su mokytojomis Irena Nevuliene, Danute Šliaužiene bei AlicijaKrakauskiene dalyvavo išvykoje į Rumšiškes. Aplankė Lietuvos liaudies buities muziejų – vienądidžiausių pagal užimamą plotą (195 ha) bei nekilnojamų eksponatų skaičių muziejų po atvirudangumi Europoje. Tai vienintelis etnografijos rūšies muziejus Lietuvoje, pristatantis sumažintą visų etnografinių Lietuvos regionų ir miestelio atspindį. Kelionė suorganizuota Punsko valsčiaus dėka. Už tai labai dėkojame sekretoriui Jonui Vaičiuliui!

Mokslo metų pradžia

Mokslo metų pradžia

Naujuosius mokslo metus Punsko Kovo 11-osios licėjus pasitiko rugsėjo 4 d. Mokykloje įvyko iškilmingas licėjaus bendruomenės susitikimas: pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau visus pasveikino licėjaus direktorius Alvydas Nevulis. Su naujaisiais mokslo metais mokyklos bendruomenę  sveikino tėvų tarybos pirmininkė Božena Bobinienė. Po to mokiniai susitiko su savo auklėtojais kabinetuose. Naujuosius mokslo metus Punsko licėjuje pradėjo 103 mokiniai, iš jų 21 pirmokas. II A klasėje mokysis 9 mokiniai, II B klasėje –  21 mokinys,  III klasėje mokysis…

Daugiau Daugiau