Mėnesio Archyvai: lapkričio 2019

Pirmokų priesaika

Spalio 7 dien? lic?juje vyko pirm?j? klasi? moksleivi? priesaika. Pradžioje ?nešta mokyklos v?liava ir sugiedotas Lietuvos himnas, ?vyko oficiali priesaikos dalis. V?liau visi padainavome dvi dainas: „Žiem?, vasar?” ir „Sudainuokime Lietuv?”. Mokini? savivaldos pirmininkas Art?ras Astrauskas pirmokams palink?jo ištverm?s ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Pirmokų priesaika yra išjungti

Pirmokų krikštas

Kelios valandos prieš… Dauguma m?s?, pirmok?, žvelgdami ? sporto sal?s pus? jaudinasi, jau?ia baim?. Keletas visai nebijo. Visi yra teigiamai nusiteik?. M?s? d?mes? jau prieš kelias dienas pritrauk? skelbimas, kuris atrodo tarsi plakatas ar patrauklaus žurnalo viršelis. Tai tikrai ?domiai … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Pirmokų krikštas yra išjungti

Gimtinę pažinti iš naujo

Rugs?jo 20 d. lic?jaus tre?iokai, lydimi savo aukl?tojos Birut?s Vai?iulien?s ir mokyklos bibliotekinink?s R?tos Burdinait?s, išvyko aplankyti ?domiausi? Punsko-Sein? krašto viet?. Kelion?s tikslas – giliau pažinti m?s? maž?j? t?vyn?, pamatyti, kaip ji gyvuoja šiandien bei išgirsti, kaip atrod? jos gyvenimas … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Gimtinę pažinti iš naujo yra išjungti

Dažasvydis miške

Rugs?jo 18-?j? dien? mes, pirm? klasi? mokiniai, kartu su aukl?tojomis Irena Nevuliene, Danguole Grigutiene ir mokytoju Dariumi Valin?iumi dalyvavome integracin?je išvykoje. Nuvažiavome ? Piertanie žaisti dažasvyd?. Susipažin? su žaidimo taisykl?mis ir pasidalij? ? dvi grupes, ??jome ? mišk? ir prad?jome … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Dažasvydis miške yra išjungti

Ramybės beieškant

Piligrimyst? – tai kelion? ? šventas vietas, dažnai keliaujant su maldos intencija, ne tik trokštant kažk? pamatyti. Piligrimyst?s tradicija Šiluvoje gyva jau penkis šimtme?ius. 1551 m. Ragain?s pastorius Martynas Mažvydas laiške Pr?s? hercogui Albrechtui skund?si, kad jo parapijie?iai lietuvninkai nepripranta … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Ramybės beieškant yra išjungti