Pagal
Mėnuo: 2013 lapkričio

Trečiokų išvyka į Marijampolę

Trečiokų išvyka į Marijampolę

Š. m. spalio 21 d. mes, licėjaus tre?i? klasių mokiniai, su auklėtojomis nuvykome ? Marijampol?. Kinoteatre „Spindulys“ ži?r?jome Audriaus Juz?no režisuot? film? „Ekskursant?“. Šis lietuviškas filmas yra paremtas faktais. Pasakojama 11 – metųs mergait?s istorija. Pab?gusi iš tremtiniais perpildyto krovininio traukinio, vežusio jų ir jos šeim? ? Sibirą, lietuvait? ?veiką 6000 km ilg? ir piln? pavojų bei nuotyki? keli? namo – ? Lietuv?. Filmas visiems ži?rovams labai patiko. Tai kąrinys apie vilt? ir lemt?, meil? ir draugyst?, pasiaukojim? ir geraširdiškum?…

Daugiau Daugiau

„Pašešupiai” Vilniuje

„Pašešupiai” Vilniuje

Ši? metų spalio 18-t? dieną Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“  dalyvavo Vilniaus lietuvių nam? surengtame festivalyje „Darni mūsų dain? ir šoki? pyn?“. ? š? rengin? atvyko taip pat kolektyvai iš Punsko Dariaus ir Gir?no gimnazijos ir pagrindinės mokyklos, Vidugiri? pagrindinės mokyklos, Rygos, Pelesos, Rimdži?n? vidurinių mokyklų ir Londono EC Lighthouse mokyklos. Suvažiavimo tikslas-lietuvyb?s puosel?jimas ir susipažinimas su lietuviais iš užsienio.