Pagal
Mėnuo: 2020 kovo

Direktoriaus įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Direktoriaus įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Zarz?dzenie nr 7 – 2019/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Pužsku w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. Na podstawie Rozporz?dzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020, poz.493) zarz?dza si? co nast?puje: §1 Dyrektor…

Daugiau Daugiau

Kovo 11-osios koncertas

Kovo 11-osios koncertas

„Sudainuokime Lietuv?“ – skamb?jo dainos žodžiai Lietuvos Nepriklausomyb?s atkąrimo dienos proga Punsko Kovo 11-osios licėjaus surengto koncerto metu, kuris įvyko kovo 8 d. Punsko lietuvių kult?ros namuose. T?dien pamin?tos Lietuvos laisvęs atkąrimo 30-osios metinės ir šv?stas Punsko licėjaus vardadienis. Švent? prad?ta šv. Mišiomis Punsko bažny?ioje, kurias aukojo klebonas ?eslovas Baganas ir kunigas vikaras Povilas Slaminis. Pamaldose kartu su parapijiečiais dalyvavo LR konsulato Seinuose ambasador? Izolda Bri?kovskien? bei Kovo 11-osios Akto signataras Petras Vaitiekąnas. Po šv. Miši? šventė t?s?si Lietuvių kult?ros…

Daugiau Daugiau

Užuojautos žodžiai Leonardo Karalevičiaus artimiesiems

Užuojautos žodžiai Leonardo Karalevičiaus artimiesiems

Vasario 29 d. užgeso ilgame?io Punsko Kovo 11-osios licėjaus r?m?jo Leonardo Karalevičiaus gyvyb?. Leonardas teiką finansin? pagalb? mokyklai ir jos moksleiviams, 2020 m. lic?jui dovanojo savo surinkt? progini? medali? kolekcijų. Užjaučiame jo šeim? ir artimuosius. Punsko Kovo 11-osios licėjaus bendruomen?.