Pagal
Mėnuo: 2013 spalio

Licėjaus abiturientai Šiluvoje

Licėjaus abiturientai Šiluvoje

Š. m. rugsėjo 14 dieną mes, licėjaus trečiokai, kartu su savo auklėtojomis Darija Vyšniauskiene ir Danguole Kuosaite bei Punsko parapijos vikaru kunigu Mariumi Talužiu nuvažiavome ? Šiluv?, kur Šv. Mergel?s Marijos Gimimo bazilikoje vyko atlaidai. Šiluva – tai vieta, ? kuri? jau kelis šimtme?ius plaukia piligrimai, yra organizuojamos švenkelion?s prie stebuklais gars?jan?io Marijos paveikslo. čia, tuomet mažoje kaimo vietov?je, 1608 m. piemen?liams apsireišką Šv. Mergel? Marija.

Pirmokų priesaika

Pirmokų priesaika

Rugsėjo 24 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko pirmokų priesaika. Šiais mokslo metais dviejose licėjaus klasėse besimokantys 37 mokiniai iškilmingai pasižad?jo gerbti licėjaus tradicijas, dirbti lietuvių bendruomenės labui, nekenkti mokyklos geram vardui.