Pagal
Mėnuo: 2021 gruodžio

Kalėdinis susitikimas

Kalėdinis susitikimas

Gruodžio 17 d. mokykloje įvyko mokinių su savo auklėtojais, o vėliau visos licėjaus bendruomenės kal?dinis susitikimas. ? šventin? nuotaiką susirinkusius ?ved? mokinių atliekamos Advento dainos ir Kal?d? giesm?s. Mokinių savivalda paskait? apie Kal?d? papro?ius, o kiekvienos klasės atstovai – savo sukurtus linkąjimus ir pasiryžimus 2022 metams.

Šlynakiemyje pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas

Šlynakiemyje pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas

Gruodžio 15 d. Šlynakiemyje, partizanų žuvimo vietoje, buvo pagerbti prieš 72-ejus metus čia žuv?: partizanų kapitonas Jurgis Krikš?i?nas-Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas. Min?jime dalyvavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniai, mokyklos direktorius Alvydas Nevulis, LLD pirmininkas Robertas Slovikas bei LLB tarybos pirmininkas Sigitas Birgelis. Partizan? žuvimo vietoje prie jiems skirto žymeklio buvo sugiedotas Lietuvos himnas bei užžiebtos žvakut?s. Apie tragiškus 1949 metų gruodžio 15 dienos įvykius papasakojo Sigitas Birgelis.

Žinių apie ŽIV ir AIDS olimpiada

Žinių apie ŽIV ir AIDS olimpiada

Gruodžio 1-oji – pasaulin? AIDS diena. Ta proga Seinų technikume įvyko žini? apie ŽIV ir AIDS olimpiada, kurioje dalyvavo penki mūsų licėjaus tre?ios klasės moksleiviai (Greta Bobinait?, Viktorija Agurkyt?, Monika Maršalait?, Irena Berneckait?, Jokąbas Petruškevi?ius). Olimpiados apskrities rungtyje varž?si apie 20 Seinų bei Punsko mokyklų mokinių. Reikąjo atsakyti ? 28 daugkartinio pasirinkimo klausimus apie profilaktiką, tyrim? ir gydym? ŽIV/AIDS bei sergan?i? žmonių teises. ? kitų etap? pereiti galėjo tik trys dalyviai. I ir III vietos atiteko Seinų moksleiviams, o II…

Daugiau Daugiau

Projekto „Pasaulio Lietuva” renginiai

Projekto „Pasaulio Lietuva” renginiai

Gruodžio 1 ir 2 dienomis vyko projekto „Pasaulio Lietuva”paskutinis etapas. Geguž?s m?nes? virtualioje erdv?je  įvyko pirmoji  projekto “Pasaulio Lietuva” dalis, kurios metu susipažinome su mūsų partneriais: Vilniaus “Laisvės” gimnazija – projekt? koordinuojan?i? mokykla, Rygos lietuvių vidurine mokykla ir Punsko Dariaus ir Gir?no pagrindine mokykla. Antrasis projekto etapas įvyko spalio m?n?s? – tai mokinių tiriam?jų ir kąrybini? darb? konferencija „Knyga – b?das pažinti save“. Šiame etape mūsų mokyklai atstovavo Danielius Vaina ir Irena Berneckait?, kurie pristatė savo m?gstamas knygas. Šio tarptautinio renginio tikslai:…

Daugiau Daugiau

Susitikimas su gydytoju Povilu Grėbliūnu

Susitikimas su gydytoju Povilu Grėbliūnu

Lapkri?io 19 d. įvyko susitikimas su gydytoju, Punsko licėjaus absolventu Povilu Gr?bli?nu, skirtas COVID-19 infekcijų prevencijai. Gydytojas pristatė virusin?s infekcijos mechanizmus, papasakojo apie infekcijos simptomus, rizika ir komplikacijas užsikr?tus virusu bei profilaktikos metodus. Gydytojas taip pat pateiką statistinius duomenis apie vakcinacijos rodikl? Punsko vals?iuje, Lenkijoje ir kai kuriose Europos šalyse. Susitikimas buvo suorganizuotas bendradarbiaujant su Punsko vals?iumi pagal program? „Skatinamoji veikla – skiep? nuo COVID-19 skatinimas“. Gruodžio 3 d. vyko Kahoot platformoje konkursas „COVID-19 žinios“, kuriame dalyvavo visi mokyklos mokiniai….

Daugiau Daugiau