Mokyklos dokumentai

Mokyklos dokumentai

Mokykla dirba pagal Lenkijos Respublikos švietimo įstatymą.

Nuotolinio mokymo taisyklės

Sveikatos apsaugos procedūros mokykloje

Mažamečių apsaugos standartai (Standardy ochrony małoletnich)

Mažamečių apsaugos standartai  (variantas mokiniams)

Mokyklos vidaus dokumentai (parengti valstybine kalba):