Mokyklos dokumentai

Mokykla dirba pagal Lenkijos Respublikos švietimo įstatymą.

Nuotolinio mokymo taisyklės

COVID-19 saugumo procedūros

Mokyklos vidaus dokumentai (parengti valstybine kalba):