Jubiliejaus banko sąskaita

Įvairiems jubiliejaus organizaciniams darbams reikalingos lėšos. Visus norinčius paremti jubiliejaus organizavimą prašome pinigus įmokėti į šią banko sąskaitą:

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania
ul. 11 Marca 16A, 16-515 Puńsk
Bank Spółdzielczy w Sejnach
Iš Lenkijos: 41 9354 0007 0071 07000818 0002
Iš užsienio: PL 41 9354 0007 0071 07000818 0002
SWIFT/BIC kodas: POLU PL PR
 

Nuoširdžiai dėkojame.