Mėnesio Archyvai: kovo 2014

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji tai Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo diena ir Punsko lic?jaus švent?. Ta proga kovo 9 dien? Punske vyko iškilm?s, prasid?jusios šv. Mišiomis Punsko bažny?ioje, kurias atnašavo klebonas kun. ?. Baganas ir kun. M. Talutis. Po pamald? Punsko lietuvi? kult?ros namuose … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Kovo 11-oji yra išjungti

„Knygą turime gerbti lygiai taip pat, kaip tai darė mūsų protėviai“

Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Ši? dien? Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvi? kalbos draudimo metais platin? lietuviškas knygas, kai po 1863 met? sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraud? leisti spaud? lietuviškais rašmenimis.  Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviškos knygos ir laikraš?iai slapta ?jo … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui „Knygą turime gerbti lygiai taip pat, kaip tai darė mūsų protėviai“ yra išjungti

„Punskas 2020 – pirmi žingsniai karjeros link” II diena

Tai va – ?vyko ir antrasis ,,Punskas 2020‘‘ susitikimas. Šis patiko man labiau (gab?t tod?l, kad dabar jau esu student?). Susitikimas buvo skirtas platesnei visuomenei. Buvo galima ?gyti nauj? žini? ar ?tvirtinti  turimas, pasiklausyti patarim?, skirt? ne tik mokiniams, bet … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui „Punskas 2020 – pirmi žingsniai karjeros link” II diena yra išjungti

„Punskas 2020 – pirmi žingsniai karjeros link”

Ši? met? vasario 21-22 dienomis Punsko Kovo 11-osios lic?juje jau antr? kart? vyko konferencija „Punskas 2020 – pirmi žingsniai karjeros link“, skirta Punsko ir Sein? krašto moksleiviams, studentams, pradedantiems bei patyrusiems verslininkams. Konferencijoje kalb?ta apie studij? krypties pasirinkim?, apie tai, … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui „Punskas 2020 – pirmi žingsniai karjeros link” yra išjungti

Kodėl verta studijuoti Aleksandro Stulginskio universitete?

Aleksandro Stulginskio universitetas – viena Kauno aukš?j? mokykl?, apie kuri? š. m. vasario 20 d. Punsko lic?jaus mokiniams pasakojo ASU Agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis ir trys šios mokslo ?staigos studentai ( vienas j? – m?s? mokyklos absolventas Gintautas Ra?ius). … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Kodėl verta studijuoti Aleksandro Stulginskio universitete? yra išjungti

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Punsko licėjuje

Vasario 17 d. (pirmadien?) per ketvirt? pamok? m?s? lic?juje min?jome 96-?sias Lietuvos valstyb?s atk?rimo metines. Program?l? pareng? II B klas?s mokiniai su aukl?toja. Po iškilmingai sugiedotos „Tautiškos giesm?s“ prabilta lietuviškos s?mon?s žadintoj? vardu. Kaip laisv?s varpas „per amžius vaikams Lietuvos“ … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Naujienos | Komentarai įrašui Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Punsko licėjuje yra išjungti