Pagal
Mėnuo: 2021 rugsėjo

„Mokslo festivalis”

„Mokslo festivalis”

Rugsėjo 17 d. mokyklos direktorius Alvydas Nevulis  kartu su 2 mokiniais bei Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos dalyviais lankėsi Kauno technologijos universitete, kur vyko „Mokslo festivalis“.

Pirmokų integracinė išvyka

Pirmokų integracinė išvyka

Rugsėjo 15 d. I klasės mokiniai kartu su auklėtoja Darija Vyšniauskiene bei bibliotekininke R?ta Burdinaite dalyvavo integracin?je išvykoje ? Piertany. čia mokiniai pasiskirst? ? dvi komandas žaid? dažasvyd?. Vėliau susikūrė laužą, kep? dešreles bei  m?gavosi rudenįjan?io miško atgaiva. Sužaid? kelet? integracini? žaidim? visi laimingi sugr?žo namo. 

Moksleivių savivaldos valdybos rinkimai

Moksleivių savivaldos valdybos rinkimai

Rugsėjo 13 dieną įvyko moksleivi? savivaldos valdybos rinkimai. Šiais mokslo metais dirbs: Monika Maršalait? – pirmininkė Gabija Uzdilait? – pirmininkės pavaduotoja Nariai: Edvinas Pajaujis, Robertas Makauskas, Jokąbas Petruškevi?ius, Povilas Senda, Paulina Valinčiūtė, Viktorija Petruškevi?i?t?, Gintarė Vektoriūtė, Jokąbas Zimnickas, Bernardas Jonuška, Mangirdas Vektorius. Savivald? globos mokytoja Irena Nevulienė.

Susitikimas su Lietuvos krepšininku Jonu Mačiuliu

Susitikimas su Lietuvos krepšininku Jonu Mačiuliu

Rugsėjo 6 dieną Punske lankėsi žymus Lietuvos krepšininkas Jonas Ma?iulis. Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos svetain?je jis susitiko su Punsko licėjaus bendruomene bei praved? treniruot? su Punsko jaunaisiais krepšininkais.

Naujieji 2021/2022 mokslo metai

Naujieji 2021/2022 mokslo metai

2021/2022 mokslo metus pradėjo 100 mokinių. I klasėje mokysis 23 mokiniai, II A klasėje – 13 mokinių, II B klasėje – 20 mokinių, III klasėje – 24 mokiniai ir III klasėje trime?io licėjaus – 20 mokinių. Rugsėjo 1-?jų laikantis sanitarini? reikalavim? mokiniai susitiko su savo auklėtojais klasėse. S?kming? ir sveiką Naujųjų mokslo metų!