Pagal
Mėnuo: 2022 birželio

Mokslo metų pabaiga

Mokslo metų pabaiga

Birželio 24 d. užbaigėme 2021-2022 mokslo metus. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir giedamas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis sveikino atvykusius tėvų tarybos atstovus, Seinų apskrities viršininko pavaduotojų Antaną Baudį, mokytojus, mokyklos darbuotojus bei  mokinius. Aukščiausius rezultatus pasiekusiems mokiniams direktorius ?teiką pažym?jimus su pagyrimu bei knygin? dovan?.  Tokias dovanas gavo Karolina Agurkyt? (I kl.), Onut? Karaneckait? (II A kl.), Viktorija Zdanavi?i?t? (II B kl.), Danielius Vaina (II B kl.), Ronaldas Jankauskas (III kl.) Už aukščiausius pasiekimus moksle Seinų…

Daugiau Daugiau

Punsko licėjaus mokinių stovykla prie ežero

Punsko licėjaus mokinių stovykla prie ežero

Birželio 22-23 dienomis I klasės mokiniai stovyklavo prie Galadusio ežero, o II A ir B bei III klasės mokiniai prie Seivų ežero. čia jie aktyviai poilsiavo: dalyvavo sportin?se rungtyn?se, žaid?. Susikūrė laužą kep? dešreles, dainavo…

Punsko licėjaus krepšininkų sutiktuvės

Punsko licėjaus krepšininkų sutiktuvės

Birželio 20 d. Punsko licėjuje vyko Moksleivių savivaldos ir jos glob?jos suorganizuotas licėjaus krepšininką, iškovojusių 5 vietą Lenkijos vidurinių mokyklų krepšinio ?empionate, sutiktuv?s. Mokiniai galėjo smagiai pabendrauti prie bendro vaiši? stalo.

Punsko krepšininkai Lenkijoje penkti!

Punsko krepšininkai Lenkijoje penkti!

Punsko krepšininkai Lenkijoje penkti! Birželio 13–15 dienomis vyko Lenkijos vidurinių mokyklų krepšinio finalinis turnyras Gorlic? mieste. ?empionate dalyvavo 10 komand? iš: Gorlic?, Š?ecino, Dombrova Gurni?a (D?browa Górnicza), Inovroclavo, Prudniko, Punsko, Pišo, Sierakavo, Jelenios Guros ir Tarnuvo. Punsko licėjaus komanda šiame krepšinio turnyro finale sužaid? 5 rungtynes, trejas iš jų laimėjo. Pogrupio varžybose, kurios vyko birželio 13 dieną, ji susitiko su Prudniko komanda. Po ?temptos kovos punskiečiai nusileido 3 taškais. Rungtyni? Punskas – Prudnik rezultatas 61:64. Antras rungtynes Punskas nugalėjo Pišo…

Daugiau Daugiau

Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 ir 15 d. yra Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos. Jos yra skirtos pamin?ti žiaurius 1941 m. birželio įvykius – masinius žmonių areštus ir trėmimus. Šiomis dienomis t?kstančiai lietuvių buvo sulaipinti ? traukinius ir išvežti ? Sibirą, iš kur dauguma nebegr?žo. Šie žmonės šiandien yra tap? stipryb?s ir tikąjimo simboliu. Jie – priminimas, kaip svarbu branginti laisvę. Nuotraukose: Gedulo ir vilties dienos minėjimo Punsko licėjuje akimirkos. Menin? program? pareng? III kl. mokiniai (auklėtojas Darius Valin?ius).

Mūsų laimėjimai konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Mūsų laimėjimai konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrim? centras 2021 metų rudenį paskelbė nacionalin? mokinių konkurs? „Lietuvos kovą už laisvę ir netekąi? istorija“. Konkurse dalyvavo 5–12 klasių mokiniai iš Lietuvos ir lietuvišką mokyklų užsienyje. Viso sukurti 949 darbai: piešiniai (775), maketai (64), rašiniai ir eil?rašėiai (50), filmai (15), fotografijos ir prezentacijos (11), dainos (29) ir šokiai (5). Mokinių kąryboje įprasminama dramatiška XX a. Lietuvos istorija: tremtys, Holokaustas, partizaninis karas, neginkluotas pasipriešinimas, 1991 m. sausio įvykiai, R. Kalantos ž?ties metinės. 2022 m. birželio 1 d….

Daugiau Daugiau