Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

  

       Birželio 14 d. mūsų licėjuje įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kur? sureng? Punsko „Aušros“ leidykla ir licėjaus I klasės mokiniai su savo auklėtoja Birute Vai?iuliene. Po moksleivi? parodytos meno program?l?s vyko Elvyros Bili?t?s-Aleknavi?ien?s naujausios knygos apie tremtinius, kuri? šiais metais išleido „Aušros“ leidykla, sutiktuv?s. Apie leidin? „Ledin?s ašaros“ pasakojo pati autor?. Renginio pabaigoje d?kojo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Vaclovas Stankevi?ius ir licėjaus direktorius Alvydas Nevulis.

Komentarai išjungti.