Ekskursija „Atkurtai Lietuvai“

Ekskursija „Atkurtai Lietuvai“

   

   Geguž?s 29 – 30 d. licėjaus mokiniai su auklėtojomis Irena Nevuliene, Danute Šliaužiene ir Birute Vai?iuliene vieš?jo Lietuvoje. J? kelion?s tikslas – atkurtos Lietuvos valstyb?s šimtme?io proga aplankyti buvusias bei dabartin?.

   Lietuvos sostin?. Pirmoji vieta, kuri? aplanką, tai gotikin? Traką pilis Galv?s ežero Pilies saloje. Antras kelion?s taškas – Kernav? su savo penkiais piliakalniais. Nuvyką ? Vilni?, vaikštin?jo Gedimino prospektu, susp?jo nueiti ? Katedros aikšt? bei Bernardin? sod?. Kit? dieną lanką Vilniaus universiteto centrinius r?mus, kiemelius, Šv. Jon? bažny?i? ir Gedimino technikos universitet?. Dalyvavo paskaitose, laboratorijose.

Išvyka organizuota pagal projekt? „Atkurtai Lietuvai”, kur? finansavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio lietuvių skyrius.

Komentarai išjungti.