Ekskursija „Atkurtai Lietuvai“

   

   Geguž?s 29 – 30 d. lic?jaus mokiniai su aukl?tojomis Irena Nevuliene, Danute Šliaužiene ir Birute Vai?iuliene vieš?jo Lietuvoje. J? kelion?s tikslas – atkurtos Lietuvos valstyb?s šimtme?io proga aplankyti buvusias bei dabartin?.

   Lietuvos sostin?. Pirmoji vieta, kuri? aplank?, tai gotikin? Trak? pilis Galv?s ežero Pilies saloje. Antras kelion?s taškas – Kernav? su savo penkiais piliakalniais. Nuvyk? ? Vilni?, vaikštin?jo Gedimino prospektu, susp?jo nueiti ? Katedros aikšt? bei Bernardin? sod?. Kit? dien? lank? Vilniaus universiteto centrinius r?mus, kiemelius, Šv. Jon? bažny?i? ir Gedimino technikos universitet?. Dalyvavo paskaitose, laboratorijose.

Išvyka organizuota pagal projekt? “Atkurtai Lietuvai”, kur? finansavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio lietuvi? skyrius.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.