2017/2018 mokslo metų pabaiga

2017/2018 mokslo metų pabaiga

      Birželio 22 d. užbaigėme labai darbingus 2017/2018 mokslo metus. Švent?s pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava ir giedamas Lietuvos himnas. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis pad?kojo mokytojams ir mokiniams už nuveiktus darbus, papasakojo apie mokyklos darb? šiais mokslo metais.  Visi pirmos (20) ir antros (16) klasės mokiniai per?jo ? aukštesn? klasė. Pažym?jimus su pagyrimu gavo aštuoni pirmokai (Matas Bobinas, Viktorija Grigutyt?, Karolina Krakauskait?, Erika Valinčiūtė, Art?ras Astrauskas, Dovydas Gudaitis, Asta Matulevi?i?t?, Simona Zubavi?i?t?) ir keturi antrokai (Jolanta ?erlionyt?, Karolina Petruškevi?i?t?, Adomas Kalinauskas, Daiva Jakubauskait?). Mokslo metų pabaigos šventėje dalyvavo ir Seinų apskrities viršininko pavaduotoja, LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Už aukščiausius pasiekimus moksle Seinų apskrities viršininko dovana skirta Matui Bobinui ir Viktorijai Grigutytei.

Komentarai išjungti.