Gimtinę pažinti iš naujo

Rugsėjo 20 d. licėjaus trečiokai, lydimi savo auklėtojos Birutės Vaičiulienės ir mokyklos bibliotekininkės Rūtos Burdinaitės, išvyko aplankyti įdomiausių Punsko-Seinų krašto vietų. Kelionės tikslas – giliau pažinti mūsų mažąją tėvynę, pamatyti, kaip ji gyvuoja šiandien bei išgirsti, kaip atrodė jos gyvenimas istorinėje plotmėje.

Kelionę pradėjome apsilankymu Smalėnų Šv. Izidoriaus Artojo bažnyčioje. Čia mus šiltai pasitiko Smalėnų parapijos vienuolė  Marija. Ji papasakojo šventovės altorių bepuošiančios Švč. Mergelės Marijos skulptūros istoriją bei daromus stebuklus. Vėliau nuvykome į Seinus, aplankėme daugelį mūsų krašto lietuviams svarbių vietų. Lietuvos Respublikos konsulate turėjome galimybę pakalbėti su Lenkijos lietuvių veikėju, Punsko licėjaus absolventu Petru Maksimavičiumi.

Užsukome į Seinų ir Berznyko kapines, kuriose palaidoti gynę savo kraštą lietuvių kariai ir visuomenės veikėjai.

Užėjome į buvusio Dominikonų vienuolyno, vėliau Seinų kunigų seminarijos, patalpas ir susipažinome su Lietuviškoje menėje eksponuojama paroda.

Vaikštinėdami po Seinus sužinojome, kur seniau veikė „Šaltinio” spaustuvė, kur buvo Vyskupų rūmai. Įsiamžinome prie vyskupo Antano Baranausko paminklo.

Žinias apie savo kraštą praturtinti galėjome ir grįždami namo, tiesiog stebėdami mūsų lietuviškų kaimų vaizdus. Matėme poeto Albino Žukausko atminimui skirtą akmenį, vietinių žmonių pastangomis pastatytus medinius kryžius ar kitus meno kūrinius.

Ekskursija buvo smagi ir prasminga. Dėkojame mūsų gidei Rūtai už įdomias žinias.

Viktorija Grigutytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.