Ramybės beieškant

Piligrimystė – tai kelionė į šventas vietas, dažnai keliaujant su maldos intencija, ne tik trokštant kažką pamatyti. Piligrimystės tradicija Šiluvoje gyva jau penkis šimtmečius. 1551 m. Ragainės pastorius Martynas Mažvydas laiške Prūsų hercogui Albrechtui skundėsi, kad jo parapijiečiai lietuvninkai nepripranta prie naujo tikėjimo ir švenčių dienomis vyksta į Lietuvos bažnyčias, tarp kurių mini Šiluvą, nuo Ragainės nutolusią net 100 kilometrų. Šiluva – miestelis Raseinių rajone, kuris 2018 m. metais buvo įtrauktas į pasaulinę Šv. Jokūbo kelio šventovių asociaciją.

Punsko licėjaus abiturientai kiekvienais metais apsilanko Šiluvoje. Keliaudami jie meldžiasi ir prašo Dievo stiprybės, kantrybės ir susikaupimo abitūros egzaminų metu. Šiemet trečiokai ne tik nesulaužė gražios tradicijos, bet ir įtraukė į savo maršrutą dar vieną dvasiškai svarbią vietą Lietuvoje – Kryžių kalną.

Jurgaičių (Domantų) piliakalnis, dažniau vadinamas Kryžių kalnu, yra Meškuičių seniūnijoje, netoli Šiaulių. Ant piliakalnio yra tūkstančiai kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir iš užsienio. 1994 m. čia buvo atgabentas bei pastatytas ir punskiečių didelis kryžius. Iš tolo jį pastebėjome ir savo atvežtą kryželį, papuošę trispalviu kaspinėliu, palikome didžiojo globai.

Kryžių kalne yra apie 200 tūkst., 53 iš jų įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Krikščionių pasaulyje šį kalną išgarsino 1993 m. čia apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Iš Kryžių kalno važiavome į Tytuvėnus. Tytuvėnai – gamta, architektūros ir meno paminklais išsiskirianti Žemaičių žemės vietovė. Tytuvėnai ilgą laiką garsėjo kaip kurortinis miestelis. Jį supa trys ežerai – Bridvaišio, Giliaus ir Epušio. Miestas yra Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje. Šiuo metu Tytuvėnai žinomi ne tik kaip kurortas, bet ir kaip kultūros bei maldininkų centras. Nuo 2004 m. mieste vyksta tarptautinis menų, muzikos festivalis. Tytuvėnų bernardinų vienuolynas įkurtas XVII a. pradžioje. Tai vienas žymiausių baroko paminklų Lietuvoje. Į architektūrinį ansamblį taip pat įeina Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, šventorius su Kristaus laiptų koplyčia, dviaukščio vienuolyno mūrai ir ansambliui priklausantys ūkinės paskirties pastatai. Taigi šioje gražioje istorinėje vietoje prisijungėme prie XVII tarptautinio piligriminio žygio Kryžių kalnas-Šiluva didžiulės dalyvių minios. Ką tik atvykusius mus šiltai pasveikino  Romos katalikų vyskupas, Šiaulių Garbės pilietis Eugenijus Bartulis.

Pradėjome savo piligriminį žygį į Šiluvą. Visą 8 kilometrų kelią mus lydėjo savanoriai, kurie rūpinosi dalyvių saugumu.

Keliaudami ne tik praturtėjome dvasiškai, bet taip pat praplatinome savo draugų akiratį. Susipažinome su jau 13 metų savanoriaujančiu Aliumi, kuris papasakojo mums, kaip reikia pasiruošti žygiui. Anot jo, svarbiausia turėti su savimi patogią avalynę, šiltų drabužių ir gerą nuotaiką. Alius yra įveikęs net 280 kilometrų trasą. Ekstremaliausios sąlygos, su kuriomis susidūrė, buvo smarki liūtis. Jos metu palapinėse žmonės ir miegmaišiai plaukte plaukė. Žygio metu svarbus taip pat ir kitų žmonių palaikymas,   kuris net labai pavargusiam niekada neleidžia nuleisti rankų. Juk gyvenime patys kuriame sau ribas. Iš tiesų mes daugiau galime negu mums atrodo.

Ši piligriminė kelionė, vainikuota iškilmingomis Šv. Mišiomis, atvėrė mums gyvenimo prasmės horizontus.

Į Punską sugrįžome kupini energijos ir pasiruošę keliauti toliau. Dėkojame Punsko valsčiui už finansinę paramą, mūsų vairuotojui Valdui Puzauskui už saugią kelionę, poniai Anelei Krakauskienei už malonią staigmeną – skanius lietuviškus ledus. Ačiū tariame Šiluvoje sutiktai poniai Viktorijai už nepaprastai šiltą priėmimą  ir skanias vaišes savo namuose. Jos dėka turėjome garbės pietauti kartu su visų mylimu vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Taip pat būtina padėkoti mūsų išvykos globėjoms – poniai Rasai Krakauskienei, Tėvų tarybos pirmininkei, ir klasės auklėtojai Birutei Vaičiulienei bei visiems, kurių dėka  ši šventkelionė  ilgai liks mūsų atmintyje.

Šaltiniai:(Vikipedija,siluva.lt,tytuvenai.lt)

Karolina Krakauskaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.