Vasario 16-oji licėjuje

 

      „Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų!“  Šiais Maironio žodžiais prasidėjo licėjaus antrokų bei jų auklėtojos Birutės Vaičiulienės parengtas Vasario 16-osios minėjimas, vykęs vasario 15 d.  Programą paįvairino mokyklos dramos būrelio (vad. Rūta Burdinaitė) vaidinimo, sukurto pagal Vydūno kūrinį „Vergai ir dykiai“, ištrauką. Spektaklis parodė, kad lietuvių kelias tautinio sąmonėjimo link nebuvo lengvas, bet tautos širdyse niekada neužgeso laisvės troškimas ir meilė savo kraštui.

        Vėliau renginio vedėjos trumpai pristatė svarbiausius istorinius faktus, vedančius į Vasario 16-osios akto pasirašymą. Paminėjo Vilniaus seimą ir lietuvių konferenciją, kurioje dalyvavo ir mūsų krašto atstovai: tuometinis Punsko klebonas Motiejus Simonaitis ir Vaitakiemio seniūnas Kazimieras Mielkus. Konferencijoje pareikštas šūkis atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę. Buvo išrinkta 20 asmenų – autoritetinga Lietuvos Taryba. Jai patikėti visi lietuvių tautos įgaliojimai.

     

       Minėjimą iškilmingai užbaigė bendras „Tautiškos giesmės“ giedojimas. Su švente visus pasveikino mūsų mokyklos direktorius Alvydas Nevulis ir perskaitė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henke bei Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus atsiųstus sveikinimus.

       Lai ši šventė mus vienija, suburia ir skatina džiaugtis savo tėvyne, įkvepia drąsių idėjų mūsų visų ir Lietuvos labui.

Viktorija Grigutytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.