Paroda Seinų kunigų seminarijos rūmuose

Paroda Seinų kunigų seminarijos rūmuose

staugaitis 013staugaitis 066

Š. m. rugsėjo 23 d. Seinų kunig? istoriniuose seminarijos r?muose vyko parodos, skirtos vysk. J. Staugai?iui atminti, atidarymas. Mes, licėjaus antrokai, su direktore Irena Marcinkevi?iene dalyvavome šiame prasmingame renginyje, kuris truko apie tris valandas.

staugaitis 045

Susirinkusius ? parod? sveikino Lietuvos Respublikos konsulas Vaclav Stankevi?, Seinų parapijos klebonas Zbigniew Bzdak bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kult?ros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas. Apie dvasininką J. Staugait? pasakojo dr. Algimantas Katilius, dr. Art?ras Svarauskas bei kun. Andriejus Sabaliauskas. Sužinojome daug ?domybi? apie Lietuvai nusipelnius? žmog?, vyskup?,Vasario 16-osios akto signatar?.

Vėliau jaukiame seminarijos r?m? kiemelyje vyko Vinco Kudirkos, Vinco Mykolai?io – Putino bei Antano Baranausko kąrini? fragment? skaitymas.

    Ši istorijos ir literat?ros pamoka Seinuose man labai patiko. Tikiuosi, jog toki? projekt? bus daugiau.

Alma Vaznelyt?

staugaitis 099staugaitis 015

Komentarai išjungti.