Lietuvių literatūros pamoka su Alvydu Šlepiku

Lietuvių literatūros pamoka su Alvydu Šlepiku

a.slepikas 003Rugsėjo 9 d. mūsų licėjuje vieš?jo žinomas rašytojas, aktorius Alvydas Šlepikas ir jo knygos „Mano vardas – Maryt?” vert?ja ? lenką kalb? Paulina Ciucka. A. Šlepikas ved? literat?ros pamoką licėjaus abiturientams. Rašytojas pristatė savo populiari? knyg?, aptar? joje keliamas problemas ir priartino mokiniams retai literat?roje sutinkam? tem?, mažai sklaidytus „vilko vaiką” istorijos puslapius. Dauguma Rytpr?si? vokie?i? pab?g?li? ? Lietuv? iki šiol gyvena su giliomis, taip ir neužgijusiomis tapatyb?s žaizdomis, prarad? viską, ką tik tas žodis gal?t? reikšti. Išgyven?, bet išliką be t?vyn?s, tautos, šeimos, prisideng? svetimais vardais, užgniauž? tikr?sias savo asmenybes.

a.slepikas 001

Komentarai išjungti.