Sausio 13-osios minėjimas mūsų mokykloje

1991 metų sausio 13-osios naktį sovietų tankai užpuolė Televizijos bokštą Vilniuje. Tūkstančiai beginklių žmonių jį gynė savo kūnais, o keturiolika drąsių lietuvių žuvo už savo mylimą tėvynę. Tą siaubingą naktį visi lietuviai parodė beribę meilę Lietuvai.

Kaip ir kiekvienais metais, mūsų mokykla minėjo šiuos kraupius įvykius. Mes, pirmokai su auklėtoja Irena Nevuliene ir mokytoju Darium Dumčiumi, surengėme meninę programėlę. Ją pradėjome  Rasos Samkutės daina „Lopšinė“.

Scenoje tapome Loreta Asanavičiūte, Virginijum Druskiu, Darium Gerbutavičium, Rolandu Jankausku, Rimantu Juknevičium, Alvydu Kanapinsku, Algimantu Petru Kavoliuku, Vytautu Koncevičium, Vidu Maciulevičium, Titu Masiuliu, Alvydu Matulka, Apolinaru Juozu Povilaičiu, Ignu Šimulioniu ir Vytautu Vaitkum. Papasakojom apie jų gyvenimą, pomėgius, aistras, meilę Lietuvai. Jų atminimą pagerbėme tylos minute. Sudainavome kelias lietuviškas dainas.

Pažadėjome, kad sausio 13-osios įvykių niekada neužmiršime.

Irena Berneckaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.