Dalyvavome Lietuvos partizanų pagerbimo šventėje

     Birželio 16 dieną iškilmingai pagerbėme Punsko ir Seinų krašte veikusius ir iš čia kilusius Lietuvos partizanus. Šventę organizavo: Jotvingių ir prūsų bendrija, Juozo Lukoševičiaus įmonė, Punsko „Aušros“ leidykla, Punsko valsčius, Suvalkų „Vienybės“ klubas.

   Punsko bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios, o joms pasibaigus Giluišiuose (Trumpališkyje), buvusioje Dzidolikų sodyboje vyko partizanų pagerbimas.

      Šventę vainikavo partizanų bunkerio atidarymo iškilmės Ožkiniuose (Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje).

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.