Trečiokai Šiluvoje

       2017 m. rugsėjo  9 -10 d.  licėjaus trečiokai, lydimi savo auklėtojos Danutės Šliaužienės ir kelių abiturientų mamų, dalyvavo XV piligriminėje kelionėje Kryžių kalnas – Šiluva. Šventkelionės dalyviai traukė link Šiluvos ir šlovino Dievą giesmėmis bei maldomis. Žygyje dalyvavęs vyskupas Euganijus Bartulis sekmadienį Šiluvos barokinės bažnyčios aikštėje atnašavo iškilmingas šv. Mišias. Po pamaldų laimingi grįžome namo. Nors tokių kelionių metu pavargstama, bet  jos yra labai prasmingos. Jos padeda žmogui apmąstyti gyvenimą bei sustiprinti tikėjimą.

Aldutė Karaneckaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.