Kovo 11-oji

i140309p004-JurParKovo 11-oji tai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir Punsko licėjaus šventė.

Ta proga kovo 9 dieną Punske vyko iškilmės, prasidėjusios šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo klebonas kun. Č. Baganas ir kun. M. Talutis. Po pamaldų Punsko lietuvių kultūros namuose vyko šventinis koncertas. Renginio pradžioje buvo įnešta Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Renginio metu buvo prisiminti ir minute tylos pagerbti į amžinybę iškeliavę šios mokyklos mokytojai.

Lietuvos nepriklausomybės dienos proga žiūrovus sveikino Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė Vida Bagdonavičienė ir Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Jonas Vydra.

i140309p018-JurParKovo 11-osios minėjimą vainikavo Punsko licėjaus meno kolektyvų pasirodymas: mišrusis choras „Pašešupiai“ (vad. Jonas Pavilonis), šokių grupė „Šalčia“ (vad. Asta Pečiulienė), grupė „Sau“, skaitovai, muzikantai.

Verta priminti, kad kovo 11 d. Kampuočiuose, prie paminklinio akmens Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai atminti, įvyko mitingas. Čia kiekvienais metais Punsko ir Seinų lietuviškų mokyklų bendruomenės mini Kovo 11-ąją. Minėjime dalyvavo ir Punsko Kovo 11-osios licėjaus atstovai.

Pirmokės

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.