Istorijos paveldo metraščio pristatymas Punsko Kovo 11-osios Licėjuje

IMG_2970

Kovo 11-ąją susitikome su Punske leidžiamo metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) rengėjais ir bendradarbiais. Mokykloje svečiavosi šio metraščio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, jo pavaduotojas, ilgametis Punsko licėjaus direktorius Juozas Sigitas Paransevičius bei paskutinio tomo straipsnių autoriai kun. Marius Talutis ir Nijolė Birgelienė.

IMG_2973

IMG_2971

S. Birgelis papasakojo apie Šlynakiemio miškelyje 1949 m. gruodį žuvusius lietuvių partizanus kapitoną Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir jo adjutantą Vytautą Prabulį-Žaibą, apie partizaninių kovų reikšmę kelyje į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tikybos mokytojas kun. M. Talutis pristatė keletą ryškiausių kun. Juozo Zdebskio, kovojusio už žodžio ir religijos laisvę, ugdžiusio jaunimą tautine dvasia, gyvenimo akimirkų. N. Birgelienė aptarė atliktos mūsų mokykloje anketos dėl tarmės ir bendrinės kalbos vartojimo rezultatus, nurodė, kaip gali keistis mūsų kalbų(tarp jų ir tarmės) vartojimas ateityje – pasirinkus studijas Lietuvoje ir Lenkijoje. J. S. Paransevičius priminė, kad mūsų visų pareiga ginti savo kraštą, gerai pažinti jo istoriją, puoselėti ir branginti protėvių paveldą. Susitikimą pagyvino konkursai, kuriuose galima buvo laimėti naują metraščio tomą ir piniginį prizą.

Paulius

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.