Licėjaus abiturientai Šiluvoje

Šiluva 2Š. m. rugsėjo 14 dieną mes, licėjaus trečiokai, kartu su savo auklėtojomis Darija Vyšniauskiene ir Danguole Kuosaite bei Punsko parapijos vikaru kunigu Mariumi Talučiu nuvažiavome į Šiluvą, kur Šv. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyko atlaidai. Šiluva – tai vieta, į kurią jau kelis šimtmečius plaukia piligrimai, yra organizuojamos švenkelionės prie stebuklais garsėjančio Marijos paveikslo. Čia, tuomet mažoje kaimo vietovėje, 1608 m. piemenėliams apsireiškė Šv. Mergelė Marija.

Dalyvavome iškilmingose Šv. Mišiose. Pamaldas vedė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jis meldėsi už vaikus, moksleivius, studentus. Buvome maloniai nustebinti, kai vyskupas pasveikino ir Punsko licėjaus abiturientus. Meldėmės ir prašėme Dievo, kad mums suteiktų ištvermės ruošiantis dideliais žingsniais artėjantiems abitūros egzaminams. Grįžome kupini šviesių vilčių, nusiteikę kibti į prasmingą darbą.

Daiva Vilčiauskaitė

Dėkojame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dalinai finansavusiai šią išvyką.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.