Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus

Lietuvi?                Polski              English

Punsko lic?jus, tai vienintel? Lenkijoje vidurin? mokykla lietuvi? d?stom?ja kalba.


Projektai:

“Kompetencijos tai mūsų ateitis”


Raport o stanie zapewnienia dost?pno?ci podmiotu publicznego w 2021 roku.

Programa “Aktywna tablica