„Tautinės mažumos – Europos turtas“

Punsko Kovo 11-osios lic?jus  2018-2020 m. dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte Nr. 2018-1PL01-KA229-050997_3 – „Tautin?s mažumos – Europos turtas“. Projekto partneriai tai Hainuvkos II-asis lic?jus su papildomu baltarusi? kalbos mokymu (projekt? koordinuojanti mokykla) ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija. Projekto tikslas – susipažinti su ?vairi? taut?, kurios gyvena buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s teritorijoje, kult?riniu paveldu, pamatyti j? skirtumus ir tai, kas vienija. Projekto veiklos skatina ugdymo ?staig? bendradarbiavim?, dalijim?si ger?ja patirtimi, naujov?mis.

Dokumentai

 1. Atrankos reglamentas
 2. Atrankos rezultatai(1)
 3. Atrankos rezultatai(2)
 4. Atrankos rezultatai(3)

Projekto rezultatai:

 1. Albumas iš projekto
 2. Filmas iš projekto
 3. Metodin? medžiaga mokytojams skirta mokytoj? seminarui Punske

Projekto veiklos:

 1. Darbinis partneri? susitikimas Hainuvkos mokykloje – 2018 m. lapkri?io 20-22 d.
 2. Moksleivi? mainai Vilniaus Pranciškaus  Skorinos gimnazijoje – 2019 m. kovo m?n.
 3. Moksleivi? mainai Punsko Kovo 11-osios lic?juje – 2019 m. spalio m?n.
 4. Mokytoj? mokomasis susitikimas Punsko Kovo 11-osios lic?juje 2019 m. lapkri?io m?n.
 5. Moksleivi? mainai Hainuvkos mokykloje – 2021 m. rugs?jo m?n.
 6. Baigiamasis partneri? susitikimas Vilniaus Pranciškaus  Skorinos gimnazijoje – 2021 m. spalio m?n.
 7. Papildoma projektin? veikla mokykloje