Darbinis partnerių susitikimas Hainuvkos mokykloje – 2018 m. lapkričio 20-22 d.

Lapkri?io 20-22 dienomis ?vyko pirmasis projekto “Tautin?s mažumos – Europos turtas” darbinis susitikimas. Susitikime dalyvavo atstovai iš Baltarusi? Hainuvkos mokyklos, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir m?s? lic?jaus, kuriam atstovavo mokyklos direktorius Alvydas Nevulis,  projekto koordinator? Irena Nevulien? bei dvi pirmok?s Jovita Sakalauskait? ir Klaudija Matulevi?i?t?. Susitikimo metu artimiau susipažinome su m?s? partneriais, lank?me vietinius muziejus ir skansen?, sužinojome daug apie Lenkijos baltarusi? mažum?. Artimiausias susitikimas vyks Vilniuje.