Albumas iš projekto

1. Albumas

?gyvendinant projekt? „Tautin?s mažumos – Europos turtas“ jaunimo main? Punske metu ir kaip papildomos vietin?s veiklos dalis, Punsko Kovo 11-osios lic?jus susidom?jusiems projekto dalyviams sureng? mokymus  apie nuotrauk? apdorojim? ir filmavim?. Šios veiklos d?ka, bendradarbiaujant su leidykla „Aušra“, buvo sukurtas albumas iliustruojantis jaunimo mainus visose mokyklose.

Šis leidinys atspindi tik autori? poži?r?, o Europos Komisija ir Nacionalin? Erasmus+ programos agent?ra negali b?ti laikomos atsakingomis už jo turin? ir bet kok? jame esan?ios informacijos naudojim?.

LEIDINYS NEMOKAMAS

Album-ERASMUS_PLUS_small

Parsisiusti PDF