Mūsų išvyka istorijos, literatūros ir kultūros takais po Seiniją

2020 m. rugsėjo 24 d. mes, trečiokai, kartu su savo auklėtoja Danute Šliaužiene lankėme Seinus ir apylinkes. Seinai buvo svarbus mūsų krašto kultūros, meno, mokslo ir spaudos centras, kurio istorija yra ypač įdomi, tačiau ne kiekvienas jaunas žmogus yra ją gerai įsisavinęs. Nors čia mes apsilankome dažnai, iš tikrųjų retai sustojame ir pamąstome apie praeitį.

Seinuose lankėme baroko stiliaus Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką. Dauguma altorių, įranga ir kai kurie paveikslai yra iš XVIII amžiaus. Sustojome ir pasigrožėjome malonėmis garsėjančia Madonos figūra. Šis unikalus sakralinis paminklas yra vadinamas stebuklingąja Seinų Dievo Motinos statula. Pakalbėjome apie bazilikoje palaidotą žymų lietuvių poetą ir Seinų vyskupą Antaną Baranauską, pirmą kartą prabilusį į tikinčiuosius lietuvių kalba. Netoli bazilikos stovi ir paminklas A. Baranauskui.

Nuvažiavome taip pat į Berznyko kapines, kuriose palaidoti Lietuvos  kariai, žuvę konflikto su Lenkija metu, mūšyje, vykusiame 1920 m. rugsėjo 22-23 d. Sužinojome, kad 1920 metų invazijos metu Seinus gynė savanoriai. Susipažinome su kovų dėl Seinų krašto istorija, pagerbėme žuvusių karių atminimą uždegdami jiems žvakeles.  Pasvarstėme, kodėl šiose kapinėse, šalia gražios „Pietos“ savanoriams atminti,  pastatytas didžiulis obeliskas, skirtas Panerių įvykiams, jeigu jie apskritai niekuo nesusiję su Berznyku ir jo parapija, o jame iškaltas tekstas nepalieka abejonių, kad lietuviai kolaboravo su naciais ir žudė lenkus.  Ne vienam iš mūsų kilo klausimas, kam tarnauja tokie paminklai. Sustojome taip pat ir Seinų kapinėse pagerbti čia amžinam poilsiui atgulusius Lietuvos savanorius, žuvusius 1919 m.

Lankėme taip pat Krasnagrūdą. Milošo dvarelyje įvyko įdomi literatūros pamoka apie Nobelio premijos laureato, gimusio ir augusio Lietuvoje, Česlovo Milošo gyvenimą ir kūrybą. Pamoką vedė ponia Małgorzata Czyżewska. Didelį įspūdį mums paliko šios aplinkos grožis ir išskirtiniai vaizdai.

Manau, kad tokio pobūdžio išvykos yra labai svarbios ir prasmingos. Kiekvienas žmogus turėtų pažinti savo krašto istoriją ir žinoti, iš kokios aplinkos yra kilęs. Klasės vardu dėkoju savo auklėtojai už prasmingą ekskursiją. Ačiū tariame dr. Broniui Makauskui, kuris šios išvykos išvakarėse mums pristatė Seinų krašto istoriją, įdomiai ir tiksliai papasakojo kaip Lietuva prarado savo stiprybę ir didybę, skatino mus būti tikrais ir padoriais lietuviais, kurti lietuviškas šeimas, nes šeima tai tvirčiausias tautos pagrindas.

Gabija Batvinskaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.