Pirmokų priesaika

Spalio 2-ąją dieną licėjuje vyko pirmųjų klasių moksleivių priesaika. Mūsų mokyklos gretas papildė 33 naujokai. Pradžioje buvo iškilmingai perduota bei įnešta mokyklos vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas,  po to prasidėjo oficiali priesaikos dalis. Pirmųjų klasių moksleiviai mokytojams, tėvams ir draugams pasižadėjo sąžiningai atlikti mokinio pareigas, gerbti mokyklos turtą bei kitų žmonių darbą, ugdyti savyje stiprią valią, draugiškumą, paslaugumą, drąsą ir teisingumą, sistematingai ir solidžiai mokytis ir nenuilstamai dirbti tėvynės labui bei nedaryti nieko, kas kenktų Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus geram vardui. Mokinių savivaldos pirmininkė Monika Maršalaitė pirmokams palinkėjo kantrybės, ištvermės ir visokeriopos sėkmės naujoje mokykloje, kad baigę ją išeitų į tolesnį gyvenimą ne tik kupini žinių, bet taip pat stiprūs savo lietuviška dvasia ir nebijantys ginti savo tapatybės. Šios dienos atminimui moksleivių savivalda pirmokams padovanojo ženkliukus su mokyklos logotipu. Naujus moksleivius pasveikino ir mokyklos direktorius Alvydas Nevulis įteikdamas po trispalvį ženkliuką ir linkėdamas visada būti gerais tiek savo mokyklos, tiek ir lietuviškos visuomenės atstovais.

Tą pačią dieną taip pat paskelbta nauja moksleivių savivalda, kurioje šiais mokslo metais dirbs: Viktorija Petruškevičiūtė, Gintarė Vektoriūtė, Bernardas Jonuška, Jokūbas Zimnickas, Povilas Senda, Paulina Valinčiūtė, Monika Maršalaitė, Irena Berneckaitė, Edvinas Pajaujis, Deivydas Senda bei Inga Radzevičiūtė. Savivaldą globos mokytoja Irena Nevulienė.

Monika Maršalaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.