„Pašešupiai“ Vilniuje

Vilnius1718Šių metų spalio 18-tą dieną Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“  dalyvavo Vilniaus lietuvių namų surengtame festivalyje „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“. Į šį renginį atvyko taip pat kolektyvai iš Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos ir pagrindinės mokyklos, Vidugirių pagrindinės mokyklos, Rygos, Pelesos, Rimdžiūnų vidurinių mokyklų ir Londono EC Lighthouse mokyklos. Suvažiavimo tikslas-lietuvybės puoselėjimas ir susipažinimas su lietuviais iš užsienio.

Anksti ryte mes,mokiniai, su mokytojais susėdome į autobusą ir pajudėjome link Vilniaus. Alytuje prie mūsų prisijungė choro vadovas Jonas Pavilonis. Kelionė mums neprailgo ir su gera nuotaika pasiekėme Vilniaus lietuvių namus. Ten prasidainavome ir laukėme festivalio pradžios. Mus nustebino lietuvių, suvažiavusių į festivalį, gausa. Jie šoko, dainavo ir grojo liaudies kūrinius. Taipogi matėme šiuolaikinį šokį. Kai atėjo laikas mums koncertuoti, visi nusiteikę sužavėti klausytojus sustojome ant scenos ir sudainavome dvi dainas. Po pasirodymo auditorija mums ilgai ir garsiai plojo. Po festivalio skaniai pavalgėme lietuvių namų valgykloje, pabrendravome su bedraamžiais atykusiais iš kitų šalių ir važiavome atgal į Punską. Grįžome vėlai vakare kupini įspūdžių.

Festivalis Vilniuje ilgai liks mūsų atmintyje, nes pamatėme, kaip lietuviai ne tik iš Lietuvos myli savo tėvynę ir puoselėja liaudies meną. Supratome, kad turime didžiuotis, jog esame lietuviais ir išlaikyti lietuvybę. Tikimės, kad ir kitais metais turėsime progą sudalyvauti šioje gražioje šventėje.

Už galimybę dalyvauti festivalyje dėkojame Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai bei mokyklos Tėvų tarybai finansavusioms kelionės išlaidas.

                                                                                                                                                             Daiva Batvinskaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.