Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

    Prieš dvidešimt septynerius metus lietuviams teko susigrumti su galinga sovietų kariuomene ir ginti savo valstybės laisvę. Tuomet žuvo 14 mūsų tautiečių, keli šimtai buvo sužeisti.

     Š. m. sausio 12 d. mes, trečiokai su savo auklėtoja, surengėme meninę programėlę, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti. Programą pradėjome Bernardo Brazdžionio posmu:

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę,
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

       Vėliau išvardinome visų žuvusiųjų vardus ir pavardes. Jų atminimą pagerbėme tylos minute. Po to sudainavome kelias patriotines dainas, padeklamavome eilėraščių. Priminėme, kad Laisvės gynėjų dienai  paminėti yra sukurtas Sausio 13-osios medalis, kuris teikiamas pasižymėjusiems ginant Lietuvos nepriklausomybę. Tai pirmasis atkurtoje Lietuvos valstybėje įsteigtas apdovanojimas. Šiemet medalis įteiktas narsiai vienuolei Nijolei Sadūnaitei. Nors ši moteris nuolat buvo tardoma, persekiojama ir kontroliuojama, sugebėjo būti savimi, išlikti nepalaužiama ir stiprinti savo tautiečius kovai su okupantu.

     „Pagalvokime, ką mums reiškia Laisvė?” Tai paskutiniai renginio vedančiųjų ištarti žodžiai, kurie mus privertė susimąstyti apie šią vertybę.

Aldutė Karaneckaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.