2013/2014

2013/2014

Mokslo metų pradžia:

Pirmoką priesaika:

Pirmoką integracin? išvyka ? Vygrius:

Šventkelion?:

Išvyka ? Druskininkus:

„Pašešupiai” Vilniuje:

Tre?ioką išvyka ? Marijampol?:

Dainuojamoji poezija Punske:

Vasario 16-oji:

Punskas 2020:

Knygnešio diena:

Kovo 11-oji:

Ekologijos šventė „G?l?s vietoj šiukšli?“: