2011/2012

2011/2012

Pirmoką priesaika:

Krikštas:

Pad?ka už krikšt?:

Šventkelion?:

Mokytojų diena:

Terra Jatwezenorum pristatymas:

Mecenatai A. ir R. Gaškos Punske:

Pirmokai Kaune:

LR švietimo ministras Gintaras Steponavi?ius Punske:

Kauno Vyturio gimnazijoje:

Karin? stovykla:

Kapini? tvarkymas:

Kal?dinis susitikimas:

Šimtadienis:

Svečiai iš Ruandos:

Vasario 16-oji:

Kovo 11-oji:

Knygnešio diena:

Konferencija licėjaus 55-me?iui:

Paroda bibliotekoje:

Spektaklis „Živil?”: