Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku


Lietuvi?                Polski              English


O szkole | Historia szko?y | Nauczyciele i pracownicy | Imprezy szkolne | Biblioteka | Internat | Rada rodziców Chór szkolny „Pašešupiai” | Zespó? ta?ca „Šal?ia” | Sport | Ko?o teatralne | “D?mesio” |KontaktyProjekty:

“Kompetencje – to nasza przysz?o??”


Raport o stanie zapewnienia dost?pno?ci podmiotu publicznego w 2021 roku.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Program “Aktywna tablica”