„Sveikata mano rankose”/ „Medicina ir priklausomybės“

„Sveikata mano rankose”/ „Medicina ir priklausomybės“

Jau daugelį metų mūsų mokykla bendradarbiauja su Seinų sanitariniu- epidemiologiniu centru  bei Punsko valsčiaus alkoholio problemų sprendimo komisija.  Kiekvienais mokslo metais vykdo įvairias prevencines programas: „Virusinis hepatitas“ („Podstępne WZW“), „Rinkis gyvenimą – pirmas žingsnis“  („Wybierz życie – pierwszy krok“), „Melanoma – odos vėžio forma“ („Znamię? Znam je!“), „ARS, arba kaip išsaugoti meilę“ („ARS, czyli jak dbać o miłość?”). Programų paskirtis – veiksmingai planuoti bei organizuoti socialinį-emocinį ugdymą ir prevencinę veiklą mokykloje. Programos orientuotos į sveiką gyvenimo būdą. Komisijos skirtų lėšų dėka pavyko mokykloje suorganizuoti I- III klasių moksleiviams, mokytojams ir tėvams prevencinius užsiėmimus su psichoterapeutais iš Suvalkų asociacijos „Wybór”. Prevencinių seminarų tikslas buvo suteikti informacijos apie šiuolaikiniam jaunimui būdingą rizikingą elgesį. Prevencinis susitikimas su mokytojais ir mokinių tėvais buvo nukreiptas į daugybę grėsmių, su kuriomis mokiniai susiduria ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Moksleiviai buvo supažindinti su neigiamu alkoholio, nikotino poveikiu, sužinojo priklausomybės apibrėžimą ir jos simptomus. Pokalbio ir grupinio darbo metu mokiniai praplėtė ir sistemino žinias apie psichoaktyviąsias medžiagas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad jaunuoliai labai greitai tampa priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų. Paaiškinta, kas yra priklausomybė ir kaip ji pasireiškia. mokiniai sužinojo, kokie spąstai jų laukia kontaktuojant su alkoholiu ar nikotinu. Išgirdo, kad psichoaktyvios medžiagos nesuteikia jiems galios, o ją tik atima. Susitikime buvo galimybė pasikalbėti apie tai, kodėl jaunimas vartoja stimuliatorius ir alkoholį. Mokiniai įgijo pagrindinių žinių ir bendravimo bei atkaklios elgsenos bei įgūdžių didinant savimonę: savo jausmus, nuostatas, vertybes ir darbo grupėje būdus. Suteikta svarbios informacijos apie asertyvumą ir ir jo naudojimo kasdieniame gyvenime naudą. Mokiniai atsakė į klausimą: kas yra atsakingas paauglys ir ką reiškia laimėti savo gyvenimą? Dėstytojai parinko tinkamus ir įvairius metodus, formas ir priemones, pritaikytas seminarų temai. Nepaisant gana ilgos pamokų trukmės, jos mokiniams nebuvo nuobodžios.

Šių metų kovo 26 d. mūsų mokiniai susitiko su Punsko licėjaus absolventais – dietologe Rasa Žukauskiene bei Seinų ligoninės gydytoju Povilu Grėbliūnu. Rasa atskleidė sveiko maisto vartojimo svarbą. Jaunimas susipažino su pagrindiniais sveikos mitybos principais ir taisyklėmis, sveiko maisto piramide bei energinių gėrimų poveikiu jų kūnui. Gydytojas Povilas pristatė jaunimui alkoholio, nikotino, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų poveikį sveikatai. Paskaitos metu mokiniai išgirdo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmes ir grėsmes, gavo žinių apie ligų simptomus, priežastis ir jų padarinius.

Tikimės, kad visi seminarai pateisino mūsų mokinių lūkesčius ir prisidės prie pagrįstų ir apgalvotų sprendimų ateityje. To ir linkime savo mokiniams!

Komentarai išjungti.