Istorijos paveldo konferencija Punske

Istorijos paveldo konferencija Punske

Gruodžio 16 d. Punsko valsčiaus svetainėje vyko TERRA JATWEZENORUM konferencija. Apie šių metų metraščio 15 tomą kalbėjo Sigitas Birgelis. Pranešimus skaitė kraštotyrininkas iš Marijampolės Kęstutis Subačius, istorikas prof. dr. Bronius Makauskas bei doktorantas Paulius Birgelis. Renginiui baigiantis buvo paminėtos Vytauto Prabulio-Žaibo 100-osios gimimo metinės ir sugiedotas Lietuvos himnas.

Komentarai išjungti.