Punsko licėjaus mokiniai Rumšiškėse

Punsko licėjaus mokiniai Rumšiškėse

Rugsėjo 8 d. licėjaus mokiniai kartu su mokytojomis Irena Nevuliene, Danute Šliaužiene bei Alicija
Krakauskiene dalyvavo išvykoje į Rumšiškes. Aplankė Lietuvos liaudies buities muziejų – vieną
didžiausių pagal užimamą plotą (195 ha) bei nekilnojamų eksponatų skaičių muziejų po atviru
dangumi Europoje. Tai vienintelis etnografijos rūšies muziejus Lietuvoje, pristatantis sumažintą visų etnografinių Lietuvos regionų ir miestelio atspindį. Kelionė suorganizuota Punsko valsčiaus dėka. Už tai labai dėkojame sekretoriui Jonui Vaičiuliui!

Komentarai išjungti.