Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovų viešnagė Punsko licėjuje

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos atstovų viešnagė Punsko licėjuje

Balandžio 21 d.  Punsko lic?jų aplanką Kauno Jono Jablonskio gimnazijos delegacija. Gimnazijos direktor? Danguol? Miškinien? ir Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis pasirašė bendradarbiavimo sutart?, kurioje ?sipareigoja skatinti mokytojus ir mokinius dalyvauti ?vairiuose ši? mokyklų organizuojamuose projektuose, kąrybin?se veiklose, renginiuose bei organizuoti bendrus renginius (susitikimus, diskusijas), kviesti mokyklų darbuotojus dalyvauti vykdomose konferencijose ir seminaruose. Susitikimas baig?si J. Jablonskio gimnazijos mokinių grup?s „Way“ koncertiniu pasirodymu licėjaus sporto sal?je.

Komentarai išjungti.