Susitikimas su studentais bei Atvirų durų diena

Susitikimas su studentais bei Atvirų durų diena

Balandžio 5 d. Punsko licėjuje vyko mokinių susitikimas su licėjaus absolventais, kurie papasakojo apie savo pasirinkt? studijų kryptis. Po to vyko Atvir? dur? diena, kurios metu Punsko, Vidugiri? bei Seinų „Žiburio“  mokyklų aštuntokai galėjo susipažinti tiek su licėjaus darbo specifika, tiek su savo bendraamžiais bei vyresniais draugais. Atvyką moksleiviai dalyvavo viktorinoje bei grupiniuose užsi?mimuose. Renginius suorganizavo Mokinių savivalda su glob?ja I. Nevuliene.

Komentarai išjungti.