Punsko licėjaus krepšininkai Palenkės vaivadijos čempionai!

Punsko licėjaus krepšininkai Palenkės vaivadijos čempionai!

Kovo 31 d. Seinų „Žiburio“ pagrindinės mokyklos sporto sal?je vyko Palenkąs vaivadijos vidurinių mokyklų finalin?s krepšinio varžybos. Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniai iškovojo pirm?jų vietą Palenkąs vaivadijoje.

Sveikiname krepšininkus ir jų trener? Dari? Valin?i?!

Komentarai išjungti.