Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinų sąrašai.

Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinų sąrašai.

IA

IB

Nepriimt? mokinių s?rašas

Galutin? sprendim? organizuoti dvi klases priims Seinų apskrities valdyba.

Jeigu b?t? organizuojama tik viena klasė išpl?stiniu lygiu bus mokomi dalykai: angl? kalba, biologija, matematika. Tre?ioje ir ketvirtoje klasėje mokiniai gal?s pasirinkti dar vien? papildomai mokom? dalyką iš s?raš0: organin?s ir neorganin?s chemijos elementai, fizika eksperimentuose ir uždaviniuose, geografin? aplinka.

Komentarai išjungti.