Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokinių laimėjimai lietuvių kalbos olimpiadoje

Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokinių laimėjimai lietuvių kalbos olimpiadoje

Lietuvių kalbos olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuvišką mokyklų mokiniams vyko kovo 16 d. nuotoliniu būdu. Laureat?mis tapo:

Irena Berneckait? – I vieta

Monika Maršalait? – II vieta

Onut? Karaneckait? – II vieta

Nuotr.: laureat?s su lietuvių kalbos mokytoja Birute Vai?iuliene

Komentarai išjungti.