Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 16-oji – Knygnešių diena

Kovo 18 d. II B klasės mokiniai kartu su auklėtoja Alicija Krakauskiene ir bibliotekininke R?ta Burdinaite pakvietą visus ? trump? „Lietuviško žodžio kelion?“, skirt? Knygneši? dienai.

Ši? laiką knygnešiu mūsų krašte yra visuomenininkas pensininkas mokytojas Juozas Sigitas Paransevi?ius, kuris lic?jui padovanojo savo namuose sukauptas knygas. Iš viso 2160 vienet?. Pasirašyta perdavimo sutartis. Mokytojas taip pat trumpai papasakojo apie knyg? platinim? mūsų krašte bei jų spausdinim? Tilž?je ir JAV

Komentarai išjungti.