Piešinių konkursas „Už Jūsų ir mūsų laisvę”

Piešinių konkursas „Už Jūsų ir mūsų laisvę”

Punsko licėjaus mokin? Onut? Karaneckait? laimėjo II vietą Lietuvos ir Baltarusijos diasporos vaiką piešini? konkurse „Už J?s? ir mūsų laisvę“. Konkursas buvo skirtas pamin?ti svarbi? Lietuvos istorijai Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-?jų – ir jos akivaizdoje atkreipti d?mes? ? šiuo metu vykstan?i? mums broliškos tautos – baltarusi? – kovą už laisvę ir demokratijų. Skatinti Lietuvos istorijos pažinim? ir pabr?žti taut? draugyst?s svarb? laisvęs kovose per vaizdin? išraišką – piešin?.

Konkurso iniciator? ir pagrindin? organizator? LR Seimo nar? Dalia Asanavi?i?t?. Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo nar? Laima Liucija Andrikien?, Lietuvos Respublikos užsienio reikal? ministerijos Globalios Lietuvos departamentas, Labdaros ir paramos fondas „Razam“.

Konkurs? globojo demokratin?s Baltarusijos lyder? Sviatlana Cichanouskaja.

Onut?s Karaneckait?s piešinys „Kelias ? laisvę”

Komentarai išjungti.