Punsko Kovo 11-osios licėjaus koncertas Seinuose

Penktadienio vakarą įvyko pirmasis Punsko Kovo 11-osios koncertas Lietuvių namuose Seinuose. Koncerto metu pasirodė mokykloje veikiantys meno būreliai: šokių grupė „Šalčia“ bei mišrusis choras „Pašešupiai“. Programą praturtino akordeonistų  muzika, kurią atliko Povilas Senda, Robertas Makauskas bei licėjaus absolventas Adrijanas Pykys. Koncertas surengtas norint sudaryti galimybę Vidugirių ir „Žiburio“ lietuviškų mokyklų mokiniams, jų tėveliams bei mokyklų mokytojams ir vietinei visuomenei susipažinti su licėjaus veikla, pasiekimais ir priminti, kad lietuviškas licėjus mūsų krašte jau gyvuoja 65 metus. Tai yra projekto “Licėjui-65” renginių dalis, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Koncertas tai taip pat Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ pabaiga ir jo rezultatų sklaida. Po koncerto dalyviai ir žiūrovai galėjo pabendrauti prie vaišių stalo, kurios buvo finansuojamos Erasmus+ projekto lėšomis. Licėjaus direktorius Alvydas Nevulis padėkojo visiems atvykusiems bei Lietuvių namų direktorei Onutei Nevulienei. Padėkos žodžiai skirti taip pat savo kadenciją baigiančiam Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovui ambasadoriui Remigijui Motuzui už visokeriopą pagalbą.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.