Dalyvavome edukacinėje kelionėje „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“

     Rugsėjo 14 d. Punsko licėjaus dramos būrelis kartu su Seinų ir Punsko lietuviškų mokyklų kai kuriais mokytojais bei keliais Punsko valsčiaus darbuotojais dalyvavo įdomioje ekskursijoje į Pagėgius, kurios tikslas – bent trumpai pakeliauti lietuvių filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno takais. Jo skelbtos taurios idėjos aktualios ir šiandien. Iš jų galime daug ko išmokti, pasisemti išminties.

     Punsko Kovo 11-osios licėjaus dramos būrelis pagėgiškiams „padovanojo“ Vydūno spektaklį „Vergai ir dykiai“, kurio režisierė Rūta Burdinaitė. Pagrindinė Vydūno veikalų idėja – žmoniškumo sąvoka. Pasak šio filosofo, žmogaus vertybė nevienodai reiškiasi, nevienodai šviečia. Tai priklauso nuo asmens sąmoningumo, nuo jo gyvenimo supratimo. Tas pats žmogus, būdamas net toj pačioj padėty, gali būti arba vergas, arba laisvas. Tą dėsnį aiškiai nusako „Vergų ir dykių“ Senutė: „Gyvent iš svetimųjų rankų ir tiesų, iš jų valios-dvasios – tai vergovė. Gyvent iš savo rankos, savo dvasios, parimt savy ir veikti žmoniškai, tai bus dykybė, džiaugsmas ir palaima.“

     Be tradicinių paskaitų bei gilinimosi į filo sofo veikalą, dalyviai keliavo Vydūno takais. Turėjo progos pasisemti jėgų ir atgaivos iš rudenėjančios gamtos. Užkopus į Rambyno kalną atsivėrė įspūdingi Nemuno vingiai, Mažosios Lietuvos vaizdai su Tilžės ir Ragainės miestų panoramomis. Vaizduotėje išniro bekeliaujantys iš Tilžės knygnešiai, sukosi klausimai, kuriuo takeliu pasuko nešdami uždraustą lietuvišką žodį. Rambyno kalnas – tai skalvių genties šventvietė. Jis vėliau tapęs lietuvybės puoselėjimo simboliu, apipintas legendomis ir padavimais. Kalno papėdėje, Bitėnų kapinaitėse, ilsisi Vydūno bei kitų žymių Mažosios Lietuvos žmonių palaikai.

Tolėliau nuo Rambyno yra Vilkyškių miestelis. Čia belankydami Raganų ekspoziciją išvykos dalyviai „grįžo“ į viduramžius. Mat jiems teko dalyvauti raganos medžioklėje bei pabūti liudininkais ją teisiant. Visus vaidmenis puikiai atliko patys kelionės dalyviai. O nuvykę į Vilkyškių mišką ir apjuosę ten augančią Raganų eglę bandė runomis išanalizuoti dabartį bei sužinoti tolesnį likimą.

      Ši edukacinė kelionė buvo surengta įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ ir talkinant Suvalkų mokytojų tobulinimosi centrui.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.