Licėjuje vykdyta edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Licėjuje vykdyta edukacinė programa „ARS, arba kaip puoselėti meilę?”

Dalyviai: I lic. kl. mokiniai.

Programos tikslai:

– pateikti mokiniams pagalbini? žini? apie sveiką gyvenimo b?d? ir atsiribojimų nuo kvaišal? (psichoaktyvi? substancijų): alkoholio, nikotino, narkotiką vartojimo;

– formuoti mokinių nuostatas prieš kvaišal? vartojim?;

– formuoti mokinių nuostatas ir supratim? apie kvaišal? vartojimo darom? žal? moter? ir vyr? sveikatai;

– formuoti mokinių nuostatas ir supratim? apie kvaišal? vartojimo ?taką meil?s žlugdymui, žmonių ger? tarpusavio santyki? ardymui, palikuoni? sveikatai.

Užsi?mim? strukt?ra: trys susitikimai (2018 m. kovo 14, 21 ir 28 d.), kuri? metu aptartos šios temos:

  1. Ars vivendi – gyvenimo menas.

Gyvenimas ir gera sveikata – pagrindin? žmogiškos meil?s s?lyga.

  1. Ars amandi – meil?s menas.

Ar psichoaktyvios medžiagos (kvaišalai) gali sužlugdyti žmogišką meil??

III. Ars generandi – (sveiką palikuoni?) gimdymo menas.

Psichoaktyvi? medžiagą (kvaišal?) ?taka palikuoni? sveikatai.

Pamokas ved? mokytoja Birut? Vai?iulien?.

            Iš?jų program? „ARS, arba kaip puosel?ti meil??” penki mokiniai (Matas Nevulis, Art?ras Astrauskas, Dominyka Pe?iulyt?, Kornelija Pachutkait?, Sebastijonas Pykys) dalyvavo konkurse „Mokykla be kvaišal?“ („Szko?a bez užywek”) ir tapo laureatais Palenkąs vaivadijoje.

Programos „ARS, arba kaip puosel?ti meil??” koordinator? mūsų mokykloje – mokytoja Danut? Šliaužien?.

Komentarai išjungti.