“Atviros durys” Punsko licėjuje

     Kovo 26-ąją Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Atvirų durų diena. Šis renginys buvo skirtas gimnazistams, kurie šiais metais baigia mokslus ir nori juos tęsti bendrojo lavinimo licėjuje. Mūsų renginyje dalyvavo Punsko Dariaus ir Girėno bei Seinų” Žiburio” gimnazijos trečių klasių mokiniai.

      Atvirų durų renginį suorganizavo licėjaus mokinių savivalda kartu su globėja. Pradžioje šiltai pasveikinome gimnazistus. Po to mokiniai dalyvavo trumpoje anglų kalbos pamokoje, kurią vedė mokytoja Irena Nevulienė. Vėliau nuvykome į antrą aukštą, kur mūsų abiturientai Aldutė Karaneckaitė, Alma Vaznelytė bei Raimundas Venslauskas pristatė chemijos eksperimentus. Arbatos pertraukėlės metu visi kartu galėjome pabendrauti. Po pertraukos nuėjome į lenkų kalbos pamoką pas mokytoją Danutę Šliaužienę. Buvome padalinti į komandas ir atsakinėjome į klausimus. Po lenkų kalbos mūsų laukė fizikos pamoka. Ją vedė mokytojas Alvydas Nevulis su antrokais Matu Čėpla ir Artūru Makausku. Gimtosios kalbos pamokėlę buvo pasirengę pristatyti “Dėmesio” redakcijos atstovai, tačiau jiem nebeliko laiko.

      Diena prabėgo greitai. Vis dėlto esame labai nudžiuginti gimnazistais, kurie atvyko pas mus dideliu būriu. Laukiame jų visų mūsų mokykloje rugsėjo 1-ąją!

Simona Zubavičiūtė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.